Στρατηγική επιπτώσεων στην κοινότητα

Η στρατηγική αντίκτυπου της κοινότητας της CWH δείχνει πώς θα συνεργαστούμε με τις κοινότητες των κατοίκων μας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που είναι σημαντικά για αυτούς. 

Έχουμε συνεργαστεί με τη συμβουλευτική μας ομάδα, Tenants 'Voice (CWH TV), για να προσδιορίσουμε τους ακόλουθους στόχους: 

στόχος 1. Οι κάτοικοι αισθάνονται περήφανοι για το πού ζουν
στόχος 2. Οι κάτοικοι αισθάνονται ασφαλείς και καλοδεχούμενοι στην κοινότητά τους
στόχος 3. Οι κάτοικοι έχουν μια πραγματική άποψη στον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα

Βρείτε τη στρατηγική μας για τις επιπτώσεις στην κοινότητα ΕΔΏ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ