Ειδήσεις Resident Connect
Οι ειδήσεις Resident Connect του City West Housing είναι ένα τριμηνιαίο ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο που οι ένοικοι του City West Housing λαμβάνουν αυτόματα μέσω email. Το ενημερωτικό δελτίο βοηθά τους κατοίκους του CWH να παραμείνουν συνδεδεμένοι με την κοινότητά τους, να λάβουν μέρος σε προγράμματα αφοσίωσης της κοινότητας και να ακούσουν τα τελευταία νέα από το CWH, τους συνεργάτες μας και τους γείτονές τους.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ CWH ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ