In overeenstemming met de residentiële huurovereenkomst (2010), moeten bewoners schriftelijk een verzoek indienen om een ​​armatuur toe te voegen of om hun woning te veranderen of aan te vullen. Vul dit aanvraagformulier in voor eventuele wijzigingen aan de woning en dien het in bij City West Housing (CWH)

Bewoners zijn in strijd met hun residentiële huurovereenkomst als er wijzigingen / toevoegingen zijn aangebracht aan het pand zonder schriftelijke toestemming van CWH. CWH kan bij NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT) verzoeken om bevelen dat de inwoner aan zijn overeenkomst voldoet en het eigendom op kosten van de bewoner in de oorspronkelijke staat herstelt.

Als u aanpassingen aan uw afdeling nodig heeft vanwege een handicap of ziekte, moet u worden beoordeeld door een ergotherapeut of een medisch specialist. Het rapport van de ergotherapeut wordt bekeken door het onderhoudsteam, dat beslist wat er moet gebeuren, welke vakmensen het werk moeten doen en hoeveel dat gaat kosten.

Stuur deze aanvullende informatie naar ons via:
reparaties@citywesthousing.com.au
of mail naar: PO Box 141, Pyrmont NSW 2009

VOORWAARDEN VOOR GOEDKEURING
  • U begint pas met werken nadat u schriftelijke toestemming van CWH heeft ontvangen.
  • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een door CWH ingeschakelde of erkende aannemer. 
  • De aanpassingen / toevoegingen en hun doorlopend onderhoud zijn voor CWH gratis.
  • U informeert CWH wanneer de goedgekeurde wijzigingen of aanvullingen zijn voltooid. 
  • U verwijdert de wijzigingen / toevoegingen bij het verlaten van het pand of vergoedt alle kosten die zijn gemaakt om het pand eerder in zijn staat te herstellen.
STAD WEST HUISVESTING
STAD WEST HUISVESTING
Zoeken
Generieke filters