จัดการผู้เช่าออนไลน์ของคุณ

กลยุทธ์ผลกระทบต่อชุมชน

กลยุทธ์สร้างผลกระทบต่อชุมชนของ CWH แสดงให้เห็นว่าเราจะทำงานร่วมกันกับชุมชนที่อยู่อาศัยของเราอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญสำหรับพวกเขา 

เราได้ทำงานร่วมกับกลุ่มที่ปรึกษาประจำถิ่นของเรา Tenants 'Voice (CWH TV) เพื่อระบุเป้าหมายต่อไปนี้: 

เป้าหมาย 1. ผู้อยู่อาศัยรู้สึกภาคภูมิใจในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่
เป้าหมาย 2. ผู้อยู่อาศัยรู้สึกปลอดภัยและยินดีในชุมชนของพวกเขา
เป้าหมาย 3. ผู้อยู่อาศัยพูดอย่างแท้จริงในแบบที่เราทำ

ค้นหากลยุทธ์สร้างผลกระทบต่อชุมชนของเรา ที่นี่

ที่อยู่อาศัย WEST CITY
ที่อยู่อาศัย WEST CITY