Estratehiya sa Epekto ng Komunidad

Ipinapakita ng Diskarte sa Epekto ng Komunidad ng CWH kung paano kami magtutulungan kasama ang aming mga pamayanan na residente upang tugunan ang mga isyu na mahalaga sa kanila. 

Nakipagtulungan kami sa aming pangkat ng tagapayo ng residente, ang Tenants 'Voice (CWH TV), upang makilala ang mga sumusunod na layunin: 

layunin 1. Ang mga residente ay ipinagmamalaki kung saan sila nakatira
layunin 2. Nakaramdam ng ligtas at tinatanggap ang mga residente sa kanilang pamayanan
layunin 3. Ang mga residente ay may totoong sinasabi sa paraang ginagawa natin ang mga bagay

Hanapin ang aming Diskarte sa Epekto sa Komunidad HERE

ANG WEST HOUSING NG CITY
ANG WEST HOUSING NG CITY