Suriin ang iyong pagiging karapat-dapat

Karapat-dapat ka ba para sa isang bahay na may City West Housing?

Nais naming gawing madali hangga't maaari para sa iyo na mag-aplay para sa isang bahay na may City West Housing. Mayroon kaming ilang mga patakaran tungkol sa kung sino ang karapat-dapat.

Kung karapat-dapat ka, hihilingin sa iyo na magbigay ng ilang karagdagang impormasyon tungkol sa iyong sarili at mga miyembro ng iyong sambahayan na titira sa iyo. Ito ay upang maisagawa namin ang laki at uri ng bahay na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan. Sa puntong ito hindi mo na kailangang magbigay ng anumang katibayan upang suportahan ang iyong aplikasyon.

Mangyaring mag-click sa pindutan na 'suriin' sa ibaba upang sagutin ang mga katanungan upang makita kung ikaw ay karapat-dapat para sa pabahay sa amin. Kung karapat-dapat ka, maaari kang magsumite ng isang pagpapahayag ng interes.

CHECK

Kapag nakumpleto na ang iyong pagpapahayag ng pagsumite ng interes makakatanggap ka ng isang email na nagkukumpirma na natanggap namin ito.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang prosesong ito mangyaring tingnan ang Pahina ng Mga Madalas Itanong.

Mangyaring tandaan na ang pagrehistro ng iyong interes ay hindi ginagarantiyahan ang isang alok ng pabahay kasama ang CWH.

ANG WEST HOUSING NG CITY
ANG WEST HOUSING NG CITY
paghahanap
Generic na mga filter