Bilang isang residente ng City West Housing, nais naming tiyakin na mayroon ka ng lahat ng impormasyong kailangan mo upang gawing mas madali ang iyong buhay, upang makapag-ambag sa isang masaya at konektadong komunidad, at tiyakin na ang iyong pag-upa ay maayos na tumatakbo. 

Kung wala ka na ng isang ito, ito ang pinakamahalaga! Ang Handbook ng residente dapat sabihin sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa iyong kaugnayan sa City West Housing.

 

HANDBOOK ng residente 

Ang mga patakaran at factheet sa ibaba ay magiging kapaki-pakinabang upang maunawaan ang pormal na patnubay na nabuo sa mga isyu tulad ng upa, paradahan, alagang hayop, bisita at karagdagang mga nakatira. Ang mga patakarang ito ay regular na nasusuri at na-update. Mag-click sa mga link sa ibaba upang mai-download ang mga ito bilang isang PDF.

Mga Patakaran sa Pagrenta

Mga Patakaran sa Pag-upa at Mga Factheet

Palagi kaming naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang aming mga proseso mangyaring Makipag-ugnayan sa amin kung nais magbigay ng anumang puna o kung mayroon kang anumang mga katanungan.

ANG WEST HOUSING NG CITY
ANG WEST HOUSING NG CITY