Balitang residente ng Connect
Ang balita ng Resident Connect ng City West Housing ay isang quarterly digital newsletter na awtomatikong natatanggap ng mga nangungupahan ng City West Housing sa pamamagitan ng email. Tinutulungan ng newsletter ang mga residente ng CWH na manatiling konektado sa kanilang komunidad, makilahok sa mga programa sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at marinig ang pinakabagong mga balita mula sa CWH, aming mga kasosyo at kanilang mga kapitbahay.

NAGKONEKSYENTO NG NAPAKAILANG NG CWH RESIDENTE NG NEWSLETTERS

ANG WEST HOUSING NG CITY
ANG WEST HOUSING NG CITY