City West Housing nhằm mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ nhà ở chất lượng và chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Nếu bạn có câu hỏi hoặc quan tâm về chất lượng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể cố gắng giải quyết vấn đề.

Nếu bạn không hài lòng hoặc không hài lòng với dịch vụ bạn nhận được từ City West Housing bất cứ lúc nào bạn có tùy chọn để khiếu nại hoặc kháng cáo. Tất cả các khiếu nại và kháng cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

ĐỂ KIẾM MỘT KHIẾU NẠI HOẶC MỘT ỨNG DỤNG XIN VUI LÒNG ĐIỀN MẪU DƯỚI ĐÂY HOẶC GỌI CHO CHÚNG TÔI (02) 8584 7500.

Các quy trình để quản lý khiếu nại và kháng cáo hơi khác nhau.

KHIẾU NẠI

Khiếu nại là trường hợp người thuê hoặc người nộp đơn không hài lòng với dịch vụ mà họ đã nhận được từ CWH và muốn chúng tôi phản hồi hoặc có hành động.

Ví dụ về các khiếu nại bao gồm:

 • Dịch vụ kém
 • Thay đổi hoặc rút dịch vụ
 • Khách hàng không thể liên hệ với nhân viên CWH hoặc nhân viên CWH không trả lại cuộc gọi
 • Sửa chữa không hoàn thành trong khung thời gian
 • Tổ chức đã không tuân theo các chính sách và thủ tục tài liệu của nó

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KHIẾU NẠI nhấp vào ĐÂY .

KHIẾU NẠI

Kháng cáo là một yêu cầu để có một quyết định được xem xét. Việc xem xét sẽ giải quyết các ưu điểm của quyết định trong khuôn khổ chính sách của tổ chức và tính đến sự công bằng về thủ tục và hoàn cảnh của từng trường hợp. Ví dụ về các quyết định có thể được kháng cáo:

 • Đủ điều kiện về nhà ở
 • Rút khỏi Sổ đăng ký nhà ở
 • Loại tài sản và quyền phòng ngủ
 • Đủ điều kiện chuyển nhượng
 • Sự phù hợp của một đề nghị nhà ở
 • Mức trợ cấp tiền thuê
 • Cho phép thực hiện các sửa đổi hoặc thay đổi
 • Quyền giữ một con vật
 • Đánh giá trợ cấp cho thuê
 • Hủy bỏ trợ cấp cho thuê
 • Phí thuê nhà cũ
 • Phí nước

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KHIẾU NẠI nhấp vào ĐÂY .

KHIẾU NẠI HOẶC ỨNG DỤNG
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
Tìm kiếm
Bộ lọc chung