Về phát triển

Chúng tôi có một Nhóm Phát triển được chỉ định đặc biệt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển căn hộ và chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời phát triển từ khi mua lại đến khi hoàn thành.

Phương pháp Tiếp cận Thiết kế của chúng tôi đảm bảo rằng các tòa nhà của chúng tôi có chất lượng tốt và được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của cư dân và cộng đồng địa phương.

Phương pháp tiếp cận thiết kế

PHÁT TRIỂN GẦN ĐÂY

Blackw gia súc

Glebe

Đã hoàn thành: 2020

Kiến trúc sư: Thợ tiện

Người xây dựng: Kane xây dựng

Số lượng căn hộ - 99 căn hộ và 3 hợp đồng thuê lẻ

Bàn ủi

Forest Lodge (Công viên Harold)

Đã hoàn thành: 2020

Kiến trúc sư: Scott Carver

Người xây dựng: Tòa nhà PBS

Số lượng căn hộ: 75

THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ