Giới thiệu

Chào mừng đến với Cổng Thông tin Cư trú City West Housing mới!

Cổng thông tin thường trú nhằm mục đích làm cho các tương tác của bạn với City West Housing dễ dàng và thuận tiện hơn. Bằng cách đăng nhập vào cổng, bạn sẽ có thể:

 1. Trả tiền thuê nhà của bạn
 2. Yêu cầu sao kê tiền thuê
 3. Gửi thủ tục giấy tờ xem xét tiền thuê bằng điện tử
 4. Quản lý khoản nợ và thỏa thuận trả nợ
 5. Thông báo cho CWH về những thay đổi đối với hoàn cảnh của bạn

Để truy cập Cổng thông tin thường trú, chỉ cần nhập số điện thoại di động của bạn làm tên đăng nhập. Bạn sẽ được gửi ngay một mã để nhập làm mật khẩu của mình, sau đó sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào cổng. Vì lý do bảo mật, mỗi lần bạn đăng nhập bằng số điện thoại di động của mình, bạn sẽ được gửi một mã mới.

Các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho bạn từ cổng thông tin sẽ được gửi bằng số điện thoại di động của bạn hoặc địa chỉ email của bạn, tùy thuộc vào việc bạn đã chỉ định loại thông tin liên lạc ưa thích của mình. Nếu bạn đã chỉ định thư là tùy chọn của mình, chúng tôi sẽ trao đổi thư với bạn qua đường bưu điện và bạn sẽ không cần phải truy cập vào cổng thông tin.

1. THANH TOÁN

Bây giờ bạn có thể thực hiện thanh toán an toàn trực tiếp thông qua cổng. Bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào cổng để thanh toán tiền thuê nhà của mình hoặc liên hệ với chúng tôi để có một liên kết đặc biệt được gửi cho bạn qua SMS hoặc email.

Sau khi đăng nhập vào Cổng thông tin, bạn sẽ được đưa đến một trang web mới an toàn trên trang BPOINT. Sau đó, bạn có thể chọn tài khoản để thanh toán (thuê hoặc không thuê) và số tiền. Khi thanh toán hoàn tất, bạn sẽ thấy xác nhận thanh toán trên màn hình.

2. YÊU CẦU BÁO CÁO THUÊ

Bạn có thể đăng nhập vào cổng thông tin và sử dụng chế độ tự phục vụ để tạo bảng sao kê tiền thuê với thông tin cho 90 ngày trước đó. Sau khi báo cáo thuê được yêu cầu, bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS hoặc email có liên kết để tải xuống bảng kê khai thuê của bạn dưới dạng PDF.

3. GỬI GIẤY ĐÁNH GIÁ TIỀN THUÊ

Khi đến thời điểm đánh giá tiền thuê, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua SMS, email hoặc thư, tùy thuộc vào hình thức liên lạc mà bạn đã chỉ định làm sở thích của mình.

Nếu qua SMS hoặc email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết cho phép bạn mở một biểu mẫu với tên, số điện thoại và email của bạn đã có trên đó.  Bạn sẽ có thể hoàn thành các chi tiết sau và gửi biểu mẫu dưới dạng điện tử:

 • Tài sản
 • Nguồn thu nhập
 • Các thành viên trong gia đình và thông tin chi tiết của họ, bao gồm mối quan hệ với bạn và nguồn thu nhập

Biểu mẫu cũng sẽ yêu cầu bạn tải lên bằng chứng thu nhập của bạn.

4. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CÁC THỎA THUẬN THANH TOÁN

Nếu bạn mắc nợ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời nhắc cho phép bạn:

 • Thực hiện thanh toán
 • Yêu cầu chúng tôi gọi cho bạn
 • Ký hợp đồng hoàn trả

Nếu bạn chọn thanh toán, bạn sẽ được gửi một liên kết đến BPOINT để thực hiện việc này.

Nếu bạn chọn gọi lại, chúng tôi sẽ cho Người Quản lý Gia cư của bạn biết để gọi cho bạn.

Nếu bạn chọn tham gia một thỏa thuận trả nợ, một biểu mẫu sẽ được gửi cho bạn mà bạn có thể hoàn thành trực tuyến và gửi. Mẫu đã điền sẽ được gửi đến Người Quản lý Gia cư của bạn, người sau đó sẽ giám sát các khoản thanh toán của bạn.

5. THAY ĐỔI CÁC LƯU THÔNG

Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của mình bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin cho phép bạn:

 • Đăng ký để thêm một người cư trú bổ sung vào hộ gia đình
 • Xóa một người cư ngụ khỏi gia đình

Bạn cũng có thể sử dụng liên kết để tư vấn cho chúng tôi về:

 • Thay đổi tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật
 • Em bé mới trong gia đình *
 • Thay đổi thu nhập hộ gia đình

* Nếu bạn thêm một đứa trẻ mới vào hộ gia đình, bạn sẽ được yêu cầu tải lên bản sao giấy khai sinh của chúng.

Mọi thắc mắc hoặc phản hồi về Cổng thông tin thường trú mới? Chỉ cần liên hệ với Lễ tân theo số 02 8584 7500, Người quản lý nhà ở của bạn hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ enquiries@citywesthousing.com.au.

 

THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ