Tài nguyên cho Cư dân

Với tư cách là cư dân của City West Housing, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có tất cả thông tin cần thiết để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, đóng góp vào một cộng đồng hợp tác và hạnh phúc, cũng như đảm bảo việc thuê nhà của bạn diễn ra suôn sẻ. 

Nếu bạn chưa có cái này thì cái này là quan trọng nhất! Sổ tay Cư trú sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về mối quan hệ của bạn với City West Housing, hoặc nếu không, hãy tìm nó ở đâu.

SỔ TAY thường trú 

Các chính sách dưới đây sẽ hữu ích để hiểu hướng dẫn chính thức đã được phát triển về các vấn đề như tiền thuê nhà, chỗ đậu xe và vật nuôi. Các chính sách này thường xuyên được xem xét và cập nhật. Nhấp vào tiêu đề để tải chúng xuống dưới dạng PDF.

Chính sách cho thuê

Chính sách thuê nhà 

THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và đăng ký