Bản tin thường trú
Bản tin cư dân là một liên lạc liên tục, nơi cư dân của City West Housing có thể kết nối với hàng xóm và cộng đồng rộng lớn hơn và có được các cập nhật cụ thể liên quan đến nhà ở của họ.
BẢN TIN CWST PAST
QUA CUNG CẤP CƠ SỞ TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHUYẾN MÃI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI NHƯ VƯỜN CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI ĐÓNG GÓP CHO SỰ KHÁC BIỆT VÀ BỀN VỮNG CỦA THÀNH PHỐ CỦA CHÚNG TÔI.
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và đăng ký