Khảo sát người thuê nhà

Năm nay là năm thứ hai chúng tôi đính hôn CHIA để thực hiện Khảo sát sự hài lòng của người thuê hàng năm của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi thấy những cải tiến trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm khả năng ảnh hưởng đến việc ra quyết định và sự tham gia của người thuê đã tăng lần lượt 11% và 9%. Bạn có thể xem kết quả 2019 đầy đủ bên dưới.

Mục đích của cuộc khảo sát là:

 • Thiết lập mức độ hài lòng của người thuê với các dịch vụ của chúng tôi
 • Điểm chuẩn hiệu suất so với các nhà cung cấp khác
 • Thông báo cải tiến cung cấp dịch vụ trong tương lai

Kết quả chính năm 2019:

TỔNG QUAN THỰC HIỆN

 • 90% Sự hài lòng với dịch vụ nhà ở nói chung
  (trên 75% điểm chuẩn)
 • 87% Sự hài lòng với điều kiện Tài sản (trên 75% điểm chuẩn)
 • 82% Sự hài lòng với sửa chữa và bảo trì (trên 75% điểm chuẩn)

KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI

 • 74% hài lòng với việc dễ dàng khiếu nại
 • 66% hài lòng với thông tin và lời khuyên của nhân viên
 • 58% hài lòng với việc được thông báo về tiến trình khiếu nại
 • 52% hài lòng với tốc độ giải quyết khiếu nại
 • 58% hài lòng với kết quả của khiếu nại
 • 58% hài lòng với cách giải quyết khiếu nại chung (trên mức chuẩn 50%)

TRANG CHỦ VÀ NEIGHBORHOOD

 • 95% vận chuyển trong khu vực của họ
 • 93% sự phù hợp của nhà của họ với hoàn cảnh của họ
 • 92% dịch vụ có sẵn trong khu vực của họ
 • 89% khu phố là nơi sinh sống
 • 90% kích thước nhà của họ
 • 90% sự an toàn của ngôi nhà của họ

DỊCH VỤ NHÀ Ở

 • 84% giá trị đồng tiền
 • 86% quyền của người thuê được giữ nguyên
 • 89% cuộc sống đã được cải thiện kể từ khi sống trong một tài sản CWH

SỮA CHỮA VÀ BẢO TRÌ

 • 88% nói rằng nhân viên sửa chữa là hữu ích và chu đáo
 • 89% hài lòng rằng nhà thầu tôn trọng và lịch sự đối với họ và tài sản của họ
 • 85% nói rằng cuộc gọi của họ đã được trả lời kịp thời hoặc tin nhắn của họ được trả lại kịp thời
 • 86% nói rằng nhà thầu gọi để làm một cuộc hẹn
 • 82% hài lòng rằng bụi bẩn và mớ hỗn độn được giữ ở mức tối thiểu
 • 78% hài lòng với chất lượng của công việc sửa chữa nói chung (so với điểm chuẩn là 77%)
 • 71% hài lòng với việc mất bao lâu để sửa chữa

GIAO TIẾP & GIAO TIẾP

 • 92% cung cấp thông tin
 • 88% thông tin
 • 81% sự tham gia của người thuê nhà
 • 72% lắng nghe quan điểm của người dân và hành động theo họ
 • 60% khả năng ảnh hưởng đến việc ra quyết định

Nơi chúng ta có thể cải thiện

Nhìn chung đây là một bộ kết quả tích cực. So với các ngưỡng NRSCH, CWH thoải mái vượt trội hơn các ngưỡng về sự hài lòng chung (15%) và tình trạng nhà (12%). Sự hài lòng với việc sửa chữa và bảo trì đã vượt quá ngưỡng NRSCH (7%), tăng 5% kể từ năm 2018. Các lĩnh vực chúng tôi có thể cải thiện việc cung cấp dịch vụ và trải nghiệm chung của cư dân, như:

1. KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI:

Mặc dù sự hài lòng chung với việc xử lý khiếu nại đã tăng lên nhưng nó vẫn là một lĩnh vực cải thiện cho CWH. Dễ dàng khiếu nại, tốc độ giải quyết khiếu nại và cách cư dân được thông báo trong suốt quá trình là tất cả các lĩnh vực mà điểm số đã giảm so với khảo sát hàng năm trước.

2. ĐIỀU KIỆN CỦA NHÀ:

Tình trạng chung của ngôi nhà ghi được ở mức 87%. Mặc dù đây là 12 điểm so với điểm chuẩn NRSCH, nhưng nó giảm 1% so với kết quả năm ngoái.

Vì vậy, những gì chúng ta đang làm gì?

1. KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI:

 • Sổ tay cư trú mới đang trong giai đoạn cuối và sẽ bao gồm một phần khiếu nại và khiếu nại rõ ràng và dễ tiếp cận.
 • Chúng tôi cũng đang xem xét quy trình của chúng tôi trong nội bộ để xem nơi chúng tôi có thể cải thiện và phát triển một điều lệ dịch vụ khách hàng, điều này sẽ đặt ra những gì cư dân có thể mong đợi từ chúng tôi.

2. ĐIỀU KIỆN CỦA NHÀ:

 • CWH sẽ tiếp tục với chương trình hoạt động nhanh, theo chu kỳ và vòng đời để duy trì và cải thiện các thuộc tính. Chúng bao gồm các dự án sơn, nâng cấp nhà bếp và thay thế và nâng cấp các khu vực chung.
 • Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra hàng năm cho từng tài sản, xác định bất kỳ vấn đề mới phát sinh và chuẩn bị một phản ứng phù hợp.
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và đăng ký