Phát triển sắp tới

Chúng tôi rất vui mừng báo cáo rằng City West Housing có bốn dự án phát triển sắp tới đang được triển khai. Theo sự chấp thuận của các cơ quan chức năng, dự án sẽ cung cấp khoảng 500 căn hộ.

Các dự án trong tương lai của chúng tôi là:

Địa chỉ trang web Ngoại ô Trạng thái
Kết nối Ashmore Quảng trường xanh Mua lại
427-429 Đường cao tốc Princes Rockdale Thiết kế ý tưởng
74-88 Đường Botany Alexandria Lập kế hoạch
895-901 Phố Bourke Waterloo Lập kế hoạch
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ