Làm việc với chúng tôi

Bạn có muốn làm việc với chúng tôi trong một dự án?

Bạn có một dự án hoặc địa điểm tiềm năng có thể phù hợp để phát triển nhà ở giá rẻ không? 

Tại City West Housing, chúng tôi luôn quan tâm đến việc hợp tác với các tổ chức và cá nhân có cùng chí hướng để tạo ra những ngôi nhà giá cả phải chăng hơn ở Sydney.

î €

Vui lòng gửi email cho chúng tôi: development@citywesthousing.com.au

Hoặc gọi cho chúng tôi qua số (02) 8584 7500.

THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ